DPS ul. Wójtowska
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Plan Postępowań
Plan Postępowań ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-02-2022
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa artykułów żywnościowych do DPS na rok 2022r
OGŁOSZENIE UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na usługi       tryb podstawowy   Przedmiotem zamówienia     jest usługa : „Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej na rok 2022  r.   ” Ogłoszenie w BZP NR  2021/BZP 00320918/01 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-01-2022
Ogłoszenie o udzieleniu zamówiania - ochrona osób i mienia 2022. r
OGŁOSZENIE UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na usługi       tryb podstawowy   Przedmiotem zamówienia     jest usługa : „O chrona osób i mienia na rok 2022 r.   ” Ogłoszenie w BZP NR  2021/BZP 00314210/01 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2021
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa artykułów żywnościowych do DPS na rok 2022
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi       tryb podstawowy   Przedmiotem zamówienia     jest usługa : „ dostawa artykułów żywnościowych do DPS na rok 2022   ” Ogłoszenie w BZP NR   2021/BZP 00320918/01 Postepowanie jest prowadzone na portalu : ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2021
Ogłoszenie o zamówieniu - ochrona osób i mienia na rok 2022 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi     tryb podstawowy   Przedmiotem zamówienia     jest usługa : „O chrona osób i mienia na rok 2022 r. ” Ogłoszenie w BZP NR  2021/BZP 00314210/01 Postepowanie jest prowadzone na portalu : https://miniportal.uzp.gov.pl/ ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2021
Ogłoszenie o zamówieniu Remont i modernizacja sieci LAN
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi     budowlane tryb podstawowy   Przedmiotem zamówienia     jest usługa : „ Remont i modernizacja infrastruktury technicznej sieci LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej „ Wójtowska „ ” ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-11-2021
Ogłoszenie o zamówieniu - ochrona osób i mienia Kwiecień 2021 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi     społeczne tryb podstawowy 1.       Przedmiotem zamówienia     jest usługa ochrony osób i mienia na terenie Domu Pomocy Społecznej świadczona w okresie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r.   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2021
Ogłoszenie o udzieleniu zamówiania - ochrona osób i mienia 2021 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania   Działając w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: ” Usługa ochrony osób i mienia Domu Pomocy Społecznej ul Wójtowska 13 00-224 Warszawa ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-03-2021
Zmiana w Ogłoszeniu o zamówieniu - ochrona osób i mienia 2021 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi  społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.)   1.      Przedmiotem ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2021
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa artykułów żywnościowych do DPS 2021
Ogłoszenie nr 510395083-N-2021 z dnia 04.01.2021 r. Dom Pomocy Społecznej: Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej Wójtowska w Warszawie. DPS. PN 1/ 2020 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2021
Ogłoszenie o zamówieniu - ochrona osób i mienia 2021 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi     społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.)   1.       Przedmiotem zamówienia   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2020
Informacja w sprawie treści siwz dotyczące PN1/2020
  Treść zmian i  zapytań wraz z odpowiedziami w załącznikach Dotyczące PN1/2020 na : Dostawę artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13 w Warszawie na rok 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2020
Ogłoszenie o zamówienia - na dostawa artykułów żywnościowych do DPS 2021r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY O wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację następującego zamówienia publicznego: Dostawa artykułów ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2020
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy na 2020r
Ogłoszenie nr 510281050-N-2019 z dnia 24-12-2019 r. Dom Pomocy Społecznej: Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej Wójtowska w Warszawie. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-12-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówinia - Usługa
DPS/1984/2019/PSF                                                       Warszawa ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2019
INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ ZAŁ NR 1 w PN NA Dostawe art.ŻYWNOŚCIOWYCH
Odpowiedz na informacje telefoniczną do tre ś ci SIWZ i modyfikacja tre ś ci SIWZ.   dotyczy: przetargu nieograniczonego .: „ Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej Wójtowska w Warszawie.   Zamawiaj ą cy, Domu Pomocy Społecznej Wójtowska w Warszawie , ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2019
Ogłoszenie o zamówieniu - ochrona osób i mienia 2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi   społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.)   1.     Przedmiotem zamówienia   jest ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-12-2019
Ogłoszenie o zamówienia - na dostawa artykułów żywnościowych do DPS 2020r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY O wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację następującego zamówienia publicznego: Dostawa artykułów ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-12-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa artykułów żywnościowych do DPS
    ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-07-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa artykułów żywnościowych do DPS
Data publikacji: 08-07-2020

1, 2