DPS ul. Wójtowska
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy na 2020r
Ogłoszenie nr 510281050-N-2019 z dnia 24-12-2019 r. Dom Pomocy Społecznej: Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej Wójtowska w Warszawie. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-12-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówinia - Usługa
DPS/1984/2019/PSF                                                       Warszawa ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2019
INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ ZAŁ NR 1 w PN NA Dostawe art.ŻYWNOŚCIOWYCH
Odpowiedz na informacje telefoniczną do tre ś ci SIWZ i modyfikacja tre ś ci SIWZ.   dotyczy: przetargu nieograniczonego .: „ Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej Wójtowska w Warszawie.   Zamawiaj ą cy, Domu Pomocy Społecznej Wójtowska w Warszawie , ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2019
Ogłoszenie o zamówieniu - ochrona osób i mienia 2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi   społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.)   1.     Przedmiotem zamówienia   jest ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-12-2019
Ogłoszenie o zamówienia - na dostawa artykułów żywnościowych do DPS 2020r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY O wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację następującego zamówienia publicznego: Dostawa artykułów ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-12-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ochrona osób i mienia
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ochrona osób i mienia budynku Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-12-2016
Ogłoszenie o zamówieniu - ochrona osób i mienia
Warszawa, dnia 19.12.2016r.   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi   społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.)   1.     Przedmiotem ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-12-2016
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę pomieszczeń szatni dla opiekunów w DPS
Warszawa: Przebudowa pomieszczeń szatni dla pracowników - opiekunów Mieszkańców, w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 w Warszawie. Numer ogłoszenia: 190556 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2015
Ogłoszenie o wyniku przetargu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-01-2014
Ogłoszenie o Przetargu
WARSZAWA: DOSTAWA ŻYWNOŚCI Numer ogłoszenia: 506784-2013   ; data zamieszczenia: 09.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej   w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-12-2013
Zamówienia publiczne
Informacje o przetargach Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 w Warszawie stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.). Zgodnie z Zarządzeniem Nr 487/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-11-2012

1
 
 
Rejestr zmian