DPS ul. Wójtowska
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Ogłoszenie o zamówieniu Remont i modernizacja sieci LAN

Ogłoszenie o zamówieniu Remont i modernizacja sieci LAN

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi  budowlane tryb podstawowy

 Przedmiotem zamówienia  jest usługa :

Remont i modernizacja infrastruktury technicznej sieci LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej „ Wójtowska „

Ogłoszenie w BZP NR

 2021/BZP 00227623/01

Postepowanie jest prowadzone na portalu :

https://miniportal.uzp.gov.pl/


Uwaga : Plik SWZ i Projekt Budowlano wykonawczy (załącznik nr3 ) z powodu rozmiaru został podzielony


Załączniki:

SWZ DPS Wójtowska 13 czesc 1.pdf

SWZ DPS Wójtowska 13 czesc 2.pdf

Załacznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy SIEC LAN DPS Wójtowska 13.docx

załacznik nr 2 do SWZ Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postepowania.docx

Załacznik nr 3 do SWZ ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE KOD CPV 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.pdf

Załacznik nr 3a do SWZ Przedmiar.pdf

Załacznik nr 3b PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA czesc 1.pdf

Załacznik nr 3b PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA czesc 2.pdf

Załącznik nr 3c Plany budynku.pdf

Załacznik nr 4 Wzór Umowy.docx

Załacznik nr 5  do SWZ Wzór Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego wykonawcy.docx

załącznik nr 6 do SWZ  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.docx

Załacznik nr 7 do SWZ _ Instrukcja_uzytkownika_miniPortal.pdf

załącznik nr 8 do SWZ Wzór zobowiązania, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp.docx

załącznik nr 9 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.docx

załacznik nr 10 DO SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.docx

załącznik nr 11 do SWZ  Wykaz robót wykonanych.docx

Załącznik   nr12 do SWZ Wzór wykazu osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi.docx

załacznik nr 13 Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp.docx

Odpowiedz na pytania wykonawców  SIEC LAN DPS Wójtowska 13.docx

Odpowiedz na pytania wykonawców 22 10 2021  SIEC LAN DPS Wójtowska 13.docx

Załącznik nr 3a SWZ Przedmiar (powiększony o panele krosowe).pdf

Załacznik 3c Plan budynku (bez zmian ).pdf

Informacja z otwarcia ofert siec lan.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery.pdf

Data ogłoszenia:
11-10-2021
Data wprowadzenia:  11-10-2021
 
 
Wprowadził Czubek Grażyna (Dom Pomocy Społecznej Wójtowska) 11-10-2021
Aktualizujący Czubek Grażyna (Dom Pomocy Społecznej Wójtowska) 02-11-2021
Zatwierdzający Druś Małgorzata (DPS Wójtowska) 02-11-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-11-2021
Liczba odwiedzin: 341
Rejestr zmian