DPS ul. Wójtowska
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Ogłoszenie o udzieleniu zamówinia - Usługa

Ogłoszenie o udzieleniu zamówinia - Usługa

  Drukuj
 

DPS/1984/2019/PSF                                                     Warszawa dnia 23.12.2019 r.

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Działając w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania:” Usługa ochrony osób i mienia Domu Pomocy Społecznej ul Wójtowska 13 00-224 Warszawa”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 29.11.2019r. pod numerem 630298-N-2019.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2015 r. poz. 2164.) zwanej dalej ustawą Pzp.

Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, która wynosiła 170 000,00 zł brutto.

W trakcie badania ofert przez Komisję przetargową stwierdzono, że ceny pięciu ofert przekraczały kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania:” Usługa ochrony osób i mienia Domu Pomocy Społecznej ul Wójtowska 13 00-224 Warszawa

Data ogłoszenia:
23-12-2019
Data wprowadzenia:  23-12-2019
 
 
Wprowadził Czubek Grażyna (Dom Pomocy Społecznej Wójtowska) 23-12-2019
Aktualizujący Czubek Grażyna (Dom Pomocy Społecznej Wójtowska) 23-12-2019
Zatwierdzający Druś Małgorzata (DPS Wójtowska) 23-12-2019
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-12-2019
Liczba odwiedzin: 290
Rejestr zmian