DPS ul. Wójtowska
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ochrona osób i mienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ochrona osób i mienia

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ochrona osób i mienia budynku

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Wójtowska 13, 00-224 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8315251, faks 22 8315251.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ochrona osób i mienia w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: ochrona.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: świadczenie na rzecz Zamawiającego przy pomocy pracowników ochrony usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób przebywających i mieszkających na terenie Zamawiającego oraz mienia składającego się z budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 w Warszawie, jego pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4 – usługi ochroniarskie.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nazwa: ochrona osób i mienia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

  • BASMA SECURITY Sp. z o. o., Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa.

IV.5) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

·         Cena wybranej oferty: 136.656, 00 (netto)

·         Oferta z najniższą ceną: 136.656,00 /oferta z najwyższą ceną: 192.720,00

·         Waluta: PLN.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
27-12-2016
Data wprowadzenia:  27-12-2016
 
 
Wprowadził BZMW/ext.BJurewicz 27-12-2016
Aktualizujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-12-2016
Zatwierdzający Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-12-2016
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-12-2016
Liczba odwiedzin: 762
Rejestr zmian