DPS ul. Wójtowska
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska > Menu Przedmiotowe > Ewidencje i rejestry > Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

  Drukuj
 

Rejestr zamówień publicznych

Adres


Dom Pomocy Społecznej


ul. Wójtowska 13


00-224 Warszawa


Osoba do kontaktu


Paweł Starostecki-Fijałkowski – Podinspektor ds. zamówień publicznych


Numer telefonu: 22 831 52 51 wew. 35

 

Uwagi:


Dane z rejestru podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781), przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019, poz. 1429 tekst ujednolicony).


 


Dokumentacja inwestycji i remontów

Adres

Dom Pomocy Społecznej

00-224 Warszawa

Osoba do kontaktu

Anna Wiechowska – Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

Numer telefonu: 22 831 52 51 wew. 17

Uwagi:

Dane z rejestru podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781), przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019, poz. 1429 tekst ujednolicony).


 


Rejestr (ewidencja) upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Adres

Dom Pomocy Społecznej

ul. Wójtowska 13

00-224 Warszawa

Osoba do kontaktu

Grażyna Czubek – Inspektor ds. kancelaryjnych

Numer telefonu: 22 831 52 51 wew. 33

Uwagi:

Dane z rejestru podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781), przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019, poz. 1429 tekst ujednolicony).


 


Rejestr Zarządzeń Dyrektora Domu

Adres

Dom Pomocy Społecznej

ul. Wójtowska 13

00-224 Warszawa

Osoba do kontaktu

Grażyna Czubek – Inspektor ds. kancelaryjnych

Numer telefonu: 22 831 52 51 wew. 33

Uwagi:


Dane z rejestru podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781), przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019, poz. 1429 tekst ujednolicony).


 


Rejestr Skarg i Wniosków

Adres

Dom Pomocy Społecznej

ul. Wójtowska 13

00-224 Warszawa

Osoba do kontaktu

Agnieszka Gnatowska – Zastępca dyrektora

Numer telefonu: 22 831 52 51 wew. 13

Uwagi:


Dane z rejestru podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781), przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019, poz. 1429 tekst ujednolicony).


 


Rejestr kontroli zewnętrznych

Adres

Dom Pomocy Społecznej

ul. Wójtowska 13

00-224 Warszawa

Osoba do kontaktu

Małgorzata Druś – Dyrektor

Numer telefonu: 22 831 52 51 wew. 12

Uwagi:

Dane z rejestru podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781), przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019, poz. 1429 tekst ujednolicony).

 
 
Wprowadził BZMW/ext.BJurewicz 28-11-2012
Aktualizujący Druś Małgorzata (DPS Wójtowska) 03-03-2021
Zatwierdzający Druś Małgorzata (DPS Wójtowska) 03-03-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-03-2021
Liczba odwiedzin: 1851