DPS ul. Wójtowska
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Warszawie przy ul. Wójtowskiej 13

Dom Pomocy Społecznej w Warszawie przy ul. Wójtowskiej 13 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej w Warszawie przy ul. Wójtowskiej 13.

  • Data publikacji strony internetowej: 2010-09-27
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1.     Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

2.     Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

3.     Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

4.     Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

5.     Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

6.     Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

7.     Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

8.     Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

9.     Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15
  • Deklarację zaktualizowano: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grażyna Czubekg.czubek@dpswojtowska.pl   do wiadomości Sekretariat@dpswojtowska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 635 77 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się na Nowym Mieście przy ul. Wójtowskiej 13. Główne dojścia piesze prowadzą od ul. Konwiktorskiej i Franciszkańskiej przez ul. Fondamińskiego oraz od ul. Zakroczymskiej. Uwaga, jedna z dwu ścieżek przy dojściu od ul. Konwiktorskiej, łączących ul. Fondamińskiego z ul. Wójtowską, prowadzi schodkami.

Dojechać można autobusami linii 116 (przystanek Franciszkańska 02), a także 503 i 178 do pętli przy ul. Konwiktorskiej, ponadto metrem (linia M1) do Pl. Bankowego lub Dworca Gdańskiego i tramwajami linii 4, 15, 18, 35 (przystanek Muranowska 08) - dojście od tramwaju ul. Konwiktorska ok. 750 metrów.

Wejście do budynku i strefa obsługi

 Wejścia do DPS są monitowane przez system kamer. Wejście główne do budynku jest usytuowane przy ul. Wójtowskiej. Do klatki schodowej prowadzą drzwi jednoskrzydłowe. Przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon. Aby dostać się do recepcji należy wejść po schodach.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wejście do budynku umożliwia platforma przychodowa umiejscowiona przy wejściu od strony podwórka. W ciągu ul. Wójtowskiej znajduje się brama wjazdowa prowadząca na podwórko. Należy do niej podjechać. Na prawym filarze przy bramie znajduje się przycisk domofonu, po naciśnięciu domofonu osoba pełniąca dyżur w recepcji otwiera bramę i służy pomocą przy wjeździe na platformę oraz przy wejściu do budynku.

Recepcja umiejscowiona jest blisko wejścia głównego. Nie ma w niej pętli indukcyjnej oraz oznaczeń brajlowskich. Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pomocy przewodnika. Funkcje tę pełni osoba pełniąca dyżur w recepcji.

DPS nie zapewnia usług tłumacza języka migowego; można skorzystać z usług tłumacza migowego on-line.

Osoba odwiedzająca ma prawo wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W sytuacji gdy osoba z niepełnosprawnością nie może dotrzeć do określonej komórki DPS, istnieje możliwość obsługi w pomieszczeniu przy wejściu w sposób dogodny dla osoby z niepełnosprawnością.

Obszerny hall posiada miejsca spoczynkowe i pozwala na poruszanie się większej grupy osób, w tym na wózkach inwalidzkich.

Na piętra prowadzą dwie klatki schodowe, w tym wjazd umożliwia jedna winda. Winda zapewnia osobom z niepełnosprawnością dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Łazienki i pomieszczenia wspólne są oznaczone tabliczkami z piktogramami i napisami. Na każdym piętrze znajdują się tablice, na których umieszczane są informacje dla mieszkańców. Łazienki są dostoswane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Pokoje i łazienki dla mieszkańców oraz świetlice na piętrach są wyposażone w system przyzywowy.

 

 
 
Wprowadził Czubek Grażyna (Dom Pomocy Społecznej Wójtowska) 22-09-2020
Aktualizujący Druś Małgorzata (DPS Wójtowska) 29-03-2021
Zatwierdzający Druś Małgorzata (DPS Wójtowska) 29-03-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-03-2021
Liczba odwiedzin: 521