DPS ul. Wójtowska
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające z uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa Mieszkańców oraz stanu ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom spełnia standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej.

Małgorzata Druś –  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy  ul. Wójtowskiej Dyrektor działa w imieniu m. st. Warszawy w sprawach będących przedmiotemdziałania kierowanej jednostki organizacyjnej (Domu) na podstawie pełnomocnictwa GP-IX.0052.2939.2013 z dnia 05.06.2013 r. udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy.

Tel.: (22) 635 77 40, e-mail: sekretariat@dpswojtowska.pl

Kadra kierownicza

Agnieszka Gnatowska – Zastępca Dyrektora                                                    zastępuje dyrektora podczas nieobecności, nadzoruje pracę działów: Opiekuńczo-Terapeutycznego, Administracyjno-Gospodarczego oraz Finansowo-Księgowego.

Tel.: (22) 831 52 51 wew. 13, e-mail: sekretariat@dspwojtowska.pl

Ewa Żakowska – Główna Księgowa                                                                     kieruje i odpowiada za prace Działu Finansowo-Księgowego, zastępuje dyrektora podczas nieobecności.

Tel.: (22) 831 52 51 wew. 18, e-mail: sekretariat@dpswojtowska.pl

Anna Wiechowska –  Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego          kieruje i odpowiada za planowanie, realizację i nadzór usług administracyjno-gospodarczych.

Tel.: (22) 831 52 51 wew. 17, e-mail: sekretariat@dpswojtwoska.pl

Agnieszka Bablich – Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego           kieruje działem i odpowiada za sposób organizacji i realizację bezpośredniej opieki nad Mieszkańcami.

Tel. (22) 831 52 51 wew. 32, e-mail: sekretariat@dpswojtowska.pl

Koordynatorzy

Iwona Chlebowska    Koordynator Zespołu Opiekuńczego                  odpowiada za organizację pracy opiekunów i pokojowych na rzecz Mieszkańców oraz jakość tej pracy.

Tel.: (22) 831 52 51 wew. 21, e-mail: sekretariat@dpswojtowska.pl

Aneta Jezierska  – Koordynator ds. E-opieki                                               odpowiada za realizację usług świadczonych na rzecz Mieszkańców DPS.

Tel.: (22) 831 52 51 wew. 21, e-mail: sekretariat@dpswojtowska.pl

Joanna Chaberska  – Koordynator zespołu pielęgniarskiego                 koordynuje realizację opieki i usług medycznych na rzecz Mieszkańców DPS.

Tel.: (22) 831 52 51 wew. 20, e-mail:

Paweł Sochocki – Koordynator Zespołu Wspomagającego, w skład którego wchodzą terapeuci, fizjoterapeuci, instruktor ds. terapii zajęciowej, instruktorzy ds. kulturalno-oświatowych. Pracownicy zespołu przygotowują i realizują działania, które pomagają usprawniać Mieszkańców psychicznie i fizycznie oraz pozwalają na rozwijanie zainteresowań intelektualnych i kulturalnych, a także na zaspakajanie potrzeby rozrywki i zabawy.

Tel.: (22) 831 52 51 wew. 29, e-mail: sekretariat@dpswojtowska.pl

Zespół Pracowników Socjalnych tworzą: Agnieszka Chyl-Krupowicz, Michał Tymiński, Milena Starczewska i Karolina Wójcik.                                    Pracownicy socjalni udzielają wsparcia w załatwianiu codziennych spraw osobistych Mieszkańców, współpracują z ich rodzinami w załatwianiu wszelkich spraw związanych z przyjęciem oraz pobytem w domu pomocy społecznej.

Tel.: (22) 831 52 51 wew. 16, e-mail: sekretariat@dpswojtowska.pl

Alina Borkowska - Inspektor ds. zamówień publicznych

Tel.: (22) 831 52 51 wew. 13, e-mail: kadry@dpswojtowska.pl

Paweł Starostecki-Fijałkowski – podinspektor ds. zamówień publicznych

Tel.: (22) 831 52 51 wew. 35, e-mail: zamowieniapubliczne@dpswojtowska.pl

 

 

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.BJurewicz 28-11-2012
Aktualizujący Czubek Grażyna 10-12-2019
Zatwierdzający Druś Małgorzata 10-12-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-12-2019
Liczba odwiedzin: 2229
Rejestr zmian